Lokalna fondacija Niš otvorila je novi konkurs na kojem je formalnim i neformalnim grupama građana dostupno još 6.000 evra za realizaciju kreativnih ideja. Drugi po redu konkurs LFN u 2021. godini otvoren je do 30. septembra.

Nakon uspešno sprovedenog prvog konkursa i podržanih sedam projekata, LFN želi da novim konkursom pruži podršku komšijama, aktivnim Nišlijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu.

“Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Niša i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta”, kažu predstavnici Lokalne fondacije Niš.

Udruživanje i rešavanje problema u zajednci

Ideja LFN je da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da reše.

“Cilj je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vreme i znanje da te ideje sprovedu u delo”, dodaju u LFN.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namenjena udruženjima građana i neformalnim grupama koje:
– Pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti;
– Zastupaju opšte interese svoje zajednice;
– Deluju na teritoriji Grada Niša;
– Ne postoje duže od 10 godina;
(pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane)

Oblasti koje će biti podržane

Ključne oblasti su obrazovanje, kultura, javni prostori, sport i umetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za Niš.

“Prepoznajte šta je potrebno da se promeni, okupite ljude koji dele vaše vrednosti i predložite rešenja.”

Sredstva ovog Konkursa ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu. Zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije.

Iznos sredstava koji LFN dodeljuje kreće se od minimalnih 20.000 dinara do maksimalnih 120.000 dinara po projektu. Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata je 15. april 2022. godine.

Kako se prijaviti?

Predstavite svoju ideju popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu LFN i pošaljite na adresu: info@fondacijanis.rs najkasnije do 30. septembra 2021. u 23:59.

Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu LFN 15. oktobra. Predstavnici podržanih projekata biće obavešteni mejlom i pozvani na potpisivanje ugovora. Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrednostima Lokalne fondacije Niš.

Na prvom konkursu koji je realizovan u 2021. godini, LFN podržala je sedam ideja formalnih i neformalnih grupa građana. Paralelno sa tim, nastavlja se prikupljanje dodatnih sredstava u zajednici, kroz različite aktivnosti.

Podršku radu Lokalne fondacije Niš pružaju Trag fondacija i fondacija Čarls Stjuart Mot.