Niški kulturni centar se i ove godine, na obeležavanju svoje slave Sveti Sava, osvrnuo na rezultate iz 2019. godine. Direktor NKC-a Srđan Savić kaže da se u instituciji lagano radi na tome da u ovoj godini budu još uspešniji.

„Mi smo se trudili da prvo javne gradske manifestacije budu pripremljene onako kako se to od nas očekuje. Ove godine će biti naravno Horske svečanosti . Zatim su tu svi oni, uslovno rečeno, manji kulturni događaji, koji nemaju status javne gradske manifestacije, ali na kojima NKC insistira, jer one upotpunjavaju kulturno-umetničku ponudu u našem gradu. To važi za Foto koliniju i za Međunarodni festival stripa, Koloniju kritike, Festival fantastike, koji će i ove godine biti organizovani”, kaže Srđan Savić.

Niški kulturni centar i izdavaštvo

Takođe, 2020. organizovaće se i Dečija umetnička kolonija Gračanica, gde NKC radi sa decom iz enklava na Kosovu.  U NKC-u kažu da će se potruditi da prezentuju najkvalitetnije programe u sferama filmskog, književnog, muzičkog, likovnog i sl.

„Nastavićemo da funkcionišemo i u domenu izdavaštva. U tome se i ogleda kompleksnost Niškog kulturnog centra, jer smo mi gradski izdavač i moramo da vodimo računa o toj oblasti u kojoj smo postigli zapažene rezultate”, dodaje Savić.

NKC nastavlja i ove godine da izdaje časopise, filmsku literaturu, beletristiku i publicistike u vezi sa značajnim istorijskim događajima.