Ozelenjavanje, ocrtavanje murala, podizanje medijske svesti o važnosti životne sredine… Ovo su samo neki od projekata nevladinog sektora koji se dešavaju svakodnevno. A da li nevladine organizacije znaju da svoje aktivnosti prezentuju medijima na pravi način?

Medijski istraživački centar iz Niša odlučio je da im pomogne u tome. Kroz radionice pod nazivom Sa više znanja do više uticaja, učili su ekološke aktiviste šta je važno da pošalju medijima.

nevladine organizacije

Foto – Sonja Urošević

“Svima je najinteresantnija fotografija, jer svi vole da fotkaju. Juče smo radili novinarstvo. I onda su shvatili da sve što su do sada znali u pisanju kada se obraćaju medijima, potpuno pogrešno. Jer oni krenu od mnogo informacija koje su njima veoma važne, a u stvari u novinarskom tekstu su one možda najmanje bitne. Napraviti dobre kadrove i sklopiti sve to u jednu lepu priču, i to im je bilo jako zanimljivo”, kaže Jelena Đukić Pejić, novinarka Medijskog istraživačkog centra.

Ekologija čini trećinu svih propisa i reformi koje će Srbija morati da napravi pri pristpanju EU. A NVO su one koje upućuju i ukazuju na probleme sa kojima se naše društvo suočava. Aktivnosti nevladinog sektora kroz medije podižu svest i građana i političara. Pomak je primetio Dušan Stojanović iz Zoo Planeta. On kaže da, otkad se često pojavljuju u medijima, više ljudi ih i zove, jer više ljudi zna čime se bave.

“Meni je drago da je organizovan ovakav tip seminara zato što je jako značajno i bitno. Konkretno za našu organizaciju i naše mlade volontere. Jer mi imamo specifične aktivnosti. Kada je u pitanju zbrinjavanje životinja, mi ne možemo da čekamo medije da dođu na lokaciju kada je nešto baš urgentno. I od velikog je značaja da volonteri znaju na koji način da zabeleže tu situaciju na terenu. I da možemo da napišemo jedan izveštaj, kratku priču koja će mnogo značiti medijima kada je u pitanju objavljivanje tih aktivnosti”, objašnjava Dušan.

Podrška Grada

Projekat Sa više znanja do više uticaja , jedan je od ukupno 22, koje je finansijski podržao Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Niša.

“Prošle godine izdvojili smo, u odnosu na prethodne godine, značajna sredstva, kada je u pitanju NVO sektor. To je 4 miliona dinara. Ono što je dobro i što je pozitivno – za 2020. godinu, kroz budžet, ta sredstva smo uvećali još više. I ja se nadam da će nevladin sektor biti još aktivniji i imaće više ideja i projekata”, kaže Ivana Krstić, sekretar ovog Sekretarijata.

Tome bi trebalo da doprinese i eko taksa koja će omogućiti da Grad svake godine izdvaja sve više sredstava kako za nevladin sektor, tako i za druge ekološke programe i projekte.

Srbija je još u procesu pregovaranja za ulazak u EU i to čuveno poglavlje 27 će verovatno doći na kraju. Jer će Srbija morati da izdvoji velika sredstva zbog ogromnih ulaganja koja su neophodna u sektoru zaštite životne sredine.

nevladine organizacije

Foto – Sonja Urošević