U iščekivanju Alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji za 2022. godinu, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), objavila je deo rezultata.

Teme:

Da li mladi koji rade imaju ugovore sa svojim poslodavcima?
Koliko mladih „radi na crno“?
Koliku platu mladi smatraju dovoljnom za pristojan život?
Da li su mladi bili na nekoj praksi i da li im je bila plaćena?

Kakve radne ugovore imaju zaposleni mladi?

 • 19% mladih je reklo da nemaju ugovor sa poslodavcima, tj. da rade „na crno“;
 • 24% mladih ima ugovor o radu na određeno vreme;
 • 35% mladih ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vreme;
 • 11% mladih rade preko ugovora sa omladinskom zadrugom;
 • 6% mladih ima ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

“Prema podacima koje smo dobili, najveći broj zaposlenih mladih ima ugovor o radu na neodređeno vreme (35%), ali zabrinjava veliki broj mladih koji radi bez ugovora, tj. koji rade „na crno“.”

Kolika plata je dovoljna za pristojan život – šta kažu mladi?

 • 41.5% mladih misli da je plata od 80.000 do 100.000 dinara dovoljna za pristojan život;
 • 34.2% mladih misli da je za pristojan život potrebno između 100.000 i 150.000 dinara;
 • 11.5% mladih smatra da je plata između 50.000 i 80.000 dinara dovoljna za pristojan život.

“Kada imamo u vidu da je prosečna plata za april 2022. u Srbiji  iznosila 73.012 dinara – razumećemo da su razlike između očekivanja mladih i realnosti bitan faktor koji objašnjava njihovo nezadovoljstvo standardom u Srbiji.”

Iskustvo mladih na praksi: Neplaćene prakse u velikom broju slučajeva

 • Više od polovine mladih (57%) se izjasnilo da su bili na nekom programu praksi;
 • Pitali smo ih da li im je praksa bila plaćena;
 • 74% njih je reklo da im praksa nije bila plaćena – što je zabrinjavajuće visok procenat;
 • 18% mladih je reklo da im je praksa bila plaćena više od 15.000.

“Iz dobijenih podataka zaključujemo da je zabrinjavajuće što ¾ mladih nije dobilo naknadu za svoj rad na praksi.”