Međunarodni dan deteta se ove godine odvija u jednom od najjedinstvenijih i najizazovnijih trenutaka u novijoj istoriji. Povodom obeležavanja godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta, deca i mladi su se okupili na onlajn konferenciji Mladi u 2020. godini: angažovani su i njihov glas se čuje, kako bi razgovarali o tome kako korona virus utiče na njihove živote, podelili svoje ideje o tome kako se stvari mogu raditi drugačije i kakve su njihove vizije i moguća rešenja za bolju budućnost nakon pandemije.

deteta“Moja poruka mladim ljudima je da podržavaju jedni druge i da nikada ne odustanu od insistiranja na promenama. Jer će se promene dogoditi samo ukoliko glasno i jasno kažemo šta nam nedostaje i šta želimo da se promeni,” poručila je 17-ogodišnjakinja Jovana Vasić, članica UNICEF-ovog Omladinskog odbora.

Tokom konferencije, UNICEF u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta zvanično su predstavili nacionalnu volontersku platformu „Volonteri na mreži“. Platforma, kojom upravljaju UNICEF i Mladi istraživači Srbije, povezuje organizacije, institucije, sportska udruženja i lokalne samouprave sa volonterima radi pružanja prilika za volontiranje mladim ljudima širom zemlje. Kako za aktivnosti koje se odvijaju preko interneta tako i van njega, a koje mogu imati konkretan uticaj na njihove živote iaktivnu ulogu u njihovim zajednicama.

“Velike izazove obično prate i velike mogućnosti. Dok ljudi traže informacije, nadu i načine da se prilagode novoj realnosti, deca i mladi širom Srbije su se pojavili na društvenim mrežama da pokažu put. Postali su junaci pandemije – edukuju  svoje vršnjake, hvataju se u koštac sa lažnim informacijama i stigmom, podižu raspoloženje i glasno govore o budućnosti u kojoj žele da žive, započinjući tako dug proces oporavka”, rekla je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF u Srbiji.

Izrazila je nadu da će ova nacionalna platforma na strateški način doprineti povećanju učešća mladih putem volontiranja. “Nadamo se da će platforma ne samo pomoći deci i mladima da osmisle novi i bolji svet, već i da ga izgrade! To je i suština Međunarodnog dana deteta – akcija za decu koju pokreću deca,” izjavila je Dejana Kostadinova.

Volonterstvo je moćan način da mladi ljudi steknu snažan osećaj građanskog angažmana i da donesu pozitivne promene u svojim zajednicama. Volonterstvo predstavlja važan deo svake strategije koja za cilj ima smanjenje siromaštva, održiv razvoj i socijalnu integraciju, posebno za rešavanje problema socijalne isključenosti i diskriminacije.

Obraćajući se deci i mladima, ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić, je istakao:

“Nastavićemo da pružamo kontinuiranu podršku mladima u vremenima izazova sa kojim se ceo svet susreće, jer nam je primarni cilj da mladi nastave sa svojim formalnim i neformalnim obrazovanjem, steknu potrebne veštine, neguju svoje talente, ali i da imaju psihološku podršku. Želimo da mladi sa nama otvoreno dele svoje ideje i da im olakšamo put ka napretku. Ministarstvo omladine i sporta podržava niz projekata koji su prilagođeni novonastaloj situaciji i kojima se podstiče razvoj i inicijative mladih”.

Pandemija virusa korona je razotkrila duboke nejednakosti u društvima širom sveta u kojima su neka deca i mladi izloženi znatno većem riziku u odnosu na druge. U ovom presudnom trenutku u istoriji, milioni dece nemaju osnovnu zdravstvenu negu, nemaju pristup obrazovanju i ostavljeni su bez zaštite samo zato što su rođeni u siromaštvu ili zbog njihove etničke pripadnosti, veroispovesti ili boje kože. Deca nikad neće prihvatiti da treba da se vratimo u ‘normalu’ nakon pandemije, zato što znaju da ‘normala’ nikad nije bila dovoljno dobra. Deca pritom imaju jedinstvenu i izuzetnu sposobnost da osmisleravnopravniji, pravedniji i održiviji svet.

Deca na prvom mestu

Na ovaj Međunarodni dan deteta, UNICEF traži od vlada, partnera i privatnog sektora da saslušaju decu i da daju prioritet njihovim potrebama. Kako budemo ponovo osmišljavali budućnost i orijentisali se na svet nakon pandemije, deca moraju biti na prvom mestu:

  1. Postarati se da sva deca uče, uključujući prevazilaženjem digitalnog jaza.
  2. Garantovati pristup ishrani i zdravstvenim uslugama i vakcine učiniti pristupačnim i dostupnim svakom detetu.
  3. Podržati i zaštititi mentalno zdravlje dece i mladih i stati na put zlostavljanju, rodno zasnovanom nasilju i zanemarivanju u detinjstvu.
  4. Povećati pristup ispravnoj vodi za piće, sanitarnim i higijenskim uslovima i rešavati problem degradacije životne sredine i klimatskih promena.
  5. Preokrenuti trend porasta dečijeg siromaštva i obezbediti inkluzivan oporavak za sve.
  6. Pojačati aktivnosti na pružanju zaštite i podrške deci i njihovim porodicama koji su izloženi sukobima, katastrofama i raseljavanju.