Žiri Književne kolonije Sićevo, u sastavu: Vladan Matijević, predsednik i prošlogodišnji laureat Nagrade, Branislav Janković, član i prof. dr Danijela Kostadinović, član, na sednici održanoj 22. jula 2020. godine, doneo je jednoglasnu odluku da nagradu Ramonda serbika za 2020. godinu za celokupno književno delo i doprinos srpskoj književnosti i kulturi dodeli književniku,  televizijskom i dramskom piscu, režiseru, voditelјu, novinaru, uredniku časopisa, radijskih i televizijskih programa, fotografu, sportisti i jednom od najistaknutijih pesnika za decu srpske književnosti, Ljubivoju Ršumoviću.

“Posmatrajući bogat stvaralački opus Ljubivoja Ršumovića, a on danas broji oko 90 naslova i 15000 pesama, napisanih uglavnom za decu i mlade,  možemo konstatovati da su mnogi njegovi tekstovi nastali u procesu intermedijacije i intertekstualne komunikacije sa narodnom i autorskom književnošću. Ršumovićevo književno delo otvoreno komunicira sa poezijom Jovana Jovanovića Zmaja i nastavlјa poetičku liniju Aleksandra Vuča i Dušana Radovića, pod čijim je uticajem ovaj autor, po vlastitom kazivanju, i počeo da piše za decu”, obrazložio je žiri.

Žiri kaže da Ršumović uspešno spaja nespojivo, moderno i tradicionalno, humor, parodiju, ironiju, paradoks, satiru… I na taj način unosi “ršum” u srpsku književnost.

“On uvodi izvesne inovacije u srpsku književnost za decu na tematskom, značenjskom, lingvističkom i didaktičkom planu. Nјegova poezija zasniva se na estetskim i jezičko-stilskim krajnostima, slobodnijem pristupu sistemu moralnih vrednosti, što ne znači da je u potpunosti oslobođena poučnosti, naprotiv. Ovu poeziju bitno određuju nacionalna i rodolјubiva osećanja, želјa za povratkom u zavičaj, lјubav prema prirodi, težnja za izgrađivanjem posebnog odnosa u dece prema bilјkama i drveću.”

Ršumovićeve knjige ne poznaju uzraste, smatra žiri. On čitaocu poverava koautorsku ulogu, omogućavajući mu da , kroz čitanje, učestvuje u igri.

“Posebne zasluge Ljubivoja Ršumovića ogledaju se u borbi za zaštitu dečjih prava. Dete u njegovoj poeziji ima privilegovan položaj. Detetu treba pristupati s lјubavlјu, razumevanjem i obraćati mu se kao odraslom čoveku. Stoga su njegove pesme često ispevane u obliku zagonetki i pitalica, kako bi čitaoce pokrenule na razmišlјanje o deci i njihovoj (zlo)upotrebi u životu i književnosti.”

Značajno je doprineo razvoju televizijskih serija za decu, razvoju pozorišta za decu i pisanju pozorišnih predstava za decu. Radio je poznate serije Hilјadu zašto, Hajde da rastemo i, zajedno sa Draganom Babovićem, dokumentarno-zabavni serijal Dvogled. Autor je i jedne od najpopularnijih serija za decu Fazoni i fore. Sem toga, snimao je i dokumentarni serijal o posebnim etničkim grupama i napisao nekoliko pozorišnih predstava za decu. Od kojih se posebno izdvajaju Šuma koja hoda, Nevidlјiva ptica, Baba roga, Uspavana lepotica, Au, što je škola zgodna.

Ršumović trenutno

Rođen u zlatiborskom selu Ljubišu, gde i danas živi, njegova književna reč nosi beleg zavičajnosti, zlatiborsku magiju spojenu sa ritmom i melodijom grada. S tim u vezi je i pokretanje projekta Akademije Saradnici sunca u okviru Fondacije „Ršum“, čiji je osnivač i predsednik Ljubivoje Ršumović. Projekat je pokrenut sa namerom da se deci omogući da u prirodnom zlatiborskom ambijentu, u dvorištu pesnikove porodične kuće i uz pomoć priznatih srpskih pesnika, usavrše svoj pesnički dar.

“Imajući u vidu dosadašnji književni i kulturni rad Ljubivoja Ršumovića, žiri sa velikim zadovolјstvom smatra da je nagrada Ramonda serbika zasluženo pripala jednom od najvećih imena srpske književnosti. “

Nagrada Ramonda serbika koja se dodelјuje od 1995. godine Ršumoviću će biti uručena 18. septembra u vreme održavanja Književne kolonije u Sićevu.