Na mestu Vidino Brdo nalazi se ovaj hrast. Za nas, obične posmatrače, hrast kao i svaki drugi. Za Miroljuba Stanojevića iz mesta Ljubanje – terapijski hrast koji koristi u dendroterapiji. Dendroterapija je, prema narodnoj medicini, lečenje drvećem.

ljubav ljubanje

Foto – Megafon

“Obično dolazi, da kažemo, do grljenja drveća, kao dobre ljubavi prema drvetu, kao i prema ljudima. Znači, treba da se prepustimo i da koristimo energiju drveća. A posebno hrasta, jer hrast znamo da deluje dosta isceljujuće na ljudski organizam”, objašnjava nam Miroljub.

A kada govorimo o ljubavi, ne možemo da ne primetimo ime Ljubanje.

“Kroz ova moja ispitivanja dolazi se do neke priče ljubavi, spajanja nečega. Sad, da li je to bila ljubav dvoje mladih, kao što je priča, ili ljubav u energijama ostaje na tome da vidimo.”

Ljubanje je mesto južno od Užica, na padinama Zlatibora i Tare. Mesna zajednica Ljubanje ima oko 900 stanovnika, a kako s ponosom ističu meštani, odavde je poteklo više od 100 akademskih građana.

Novinari: Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Kamera: Sonja Urošević
Montaža: DP
Muzika: Guitar House – josh pan

Ljubanje i ljubav u legendama

“Po legendi koju su meni stariji stanovnici Ljubanja pričali, selo je dobilo naziv po vlastodršcu Ljubanu ili Ljubašu. To je zapisano u turskim tefterima 1487. godine. To je jedna od legendi. Druga legenda je o nesrećnim ljubavima”, priča nam meštanin Svetozar Prljević.

ljubanje ljubav

Foto – Megafon

Ovo su dve najčešće verzije legende o nazivu ovog mesta.

“Neki Ljubanjac bio, bogat čovek neki, onda po njemu ostao nadimak i rodilo se Ljubanje”, kaže Jovan Prljević.

“Bio neki vlastodržac Ljuban koji je imao svoje velike posede i po njemu je ostalo Ljubanje da se zove”, dodaje predsednik MZ Ljubanje Milan Prljević.

S tim da legenda o ljubavima ima nekoliko varijacija.

“Druge legende su bile kao da su zbog ljubavi, da su ljudi tu spontano dolazili na ljubavne sastanke, šta ja znam”, objašnjava predsednik Mesne zajednice.

“Kažu neke ljubavi velike su bile, pa onda iz ljubavi se rodilo i selo da se zove Ljubanje”, priča nam verziju koju je čuo Jovan Prljević.

Ipak, većina se slaže da je verovatnije naziv nastao po bogatom Ljubanu ili Ljubašu.

Ljubanje kroz istoriju

To nam je potvrdio i Ilija Misailović, profesor geografije koji se, između ostalog, bavi i etnologijom i istorijom.

“Ljubanje se pojavljuje u turskim tefterima koji su počeli krajem 15. veka. U osnovi ovog imena je primarni pridev, praslovenski, indoevropski LJUB, što znači mio, drag, nežan… To je pridev koji je veoma upotrebljiv u srpskom jeziku. Odnosno, koristi se i u antroponimiji, koristi se u toponomastici o kojoj je sada reč. Na primer, antroponimi su Ljubodrag, Ljubomir, Ljubisav itd.”

A kako su baš u mestu Ljubanje nastajale te velike ljubavi po kojima je možda i dobilo ime?

“Na vašaru su se stvarale ljubavi. I na vašaru jednostavno taj koji povede kolo, ta koja dođe do njega, ta sa vašara se vodi, uglavnom to su velike ljubavi. A uglavnom to su, birane su ljubavi, nisu bile slučajne, nego su se znale porodice ko za koga ide i kako ide. Tako da su se plemena ukrštala i tako su stvarali jedno bogato mesto, jedno čuveno mesto Ljubanje koje je imalo, pre Drugog svetskog rata je imalo više stanovnika nego Užice”, zaključuje Jovan.

 

*Ovaj prilog nastao je u okviru projekta “Samo u Srbiji – neobični nazivi sela”, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2020. godini.