Jeste se majali za vikend? I ako jeste i ako niste, pogledajte šta u Somboru misle da ova reč znači 🙂 Ovaj ponedeljak u A BE leksikOnu rezervisan je za majanje.

Novinari: Jovana Jović, Vanja Joksimović, Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Kamera: Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Montaža: Sonja Urošević
Muzika: Invisible – Vibe Tracks

Мáe (se)/maje (se) (nesvršeni glagol) – 1. luta, besposliči; 2. šeta; 3. zamajava.

Izvor: Srpski dijalektološki zbornik 57 – Crnotravski rečnik – Radosav Stojanović – SANU I Institut za srpski jezik SANU – 2010.