Projekat “Kreativni karavan” je namenjen mikro i socijalnim preduzećima koja žele da uanprede svoje poslovanje. Preduzeća će učestvovati u jednogodišnjem projektu i kroz intezivni program će raditi direktno sa mladim kolegama koji će im pomoći da razviju održiv biznis model. Sa predstavnicima preduzeća radiće mladi sa iskustvom u oblasti ekonomije, dizajna, arhitekture, IT-ja i drugih kreativnih industrija. Celokupan proces saradnje mladih kreativaca i preduzetnika biće sniman i emitovan na regionalnim televizijama u Srbiji i Bugarskoj.

Otvoren je poziv za prijavu

"Kreativni karavan" za preduzeća koja žele da unaprede svoje poslovanje

Foto: Promo

Zainteresovani za učešće u projektu “Kreativni karavan” treba da pošalju popunjen formular najkasnije do 20. oktobra. Više informacija dostupno je OVDE.

Nakon isteka poziva, kandidati sa najboljim aplikacijama biće pozvani na intervju. Najbolje aplikacije ćemo birati na osnovu ekonomskih performansi, problema sa kojima se suočavate i motivacije za učešće u projektu.

Cilj projekta “Kreativni karavan”

Projekat „Kreativni karavan” ima za cilj podizanje nivoa svesti i razvoj veština u oblasti preduzetništva, potrebnih na tržištu rada među generalnom populacijom mladih u IPA prekograničnom regionu, kroz inovacije u obrazovnom sistemu baziranim na novim modelima komunikacije i prezentacije.

Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.