Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO). Na konkurs se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 8. julom 2019. godine.

Za potrebe Policijske uprave u Nišu konkurs je raspisan za 50 polaznika.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje godinu dana, neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs. Takođe i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.
Kandidat mora imati završenu srednju školu, u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko- policijskog univerziteta (KPU).

Neophodno je da nema manje od 18, a više od 24 godine do dana zaključenja konkursa. Odnosno da nema više od 27 godina starosti ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU. Šta je još potrebno kandidatima za konkurs?

Šta je još potrebno kandidatima koji se prijavljuju na Konkurs?

Kandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije. Takođe, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji. Potrebno je da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.