Medijana festival dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu će, već tradicionalno, okupiti talentovanu decu i dokazane stvaraoce za   decu,   na  13. Medijana festivalu dečjeg  stvaralaštva i stvaralaštva za decu, koji će se održati  u proleće  2022. godine u organizaciji GO Medijana. Ova Opština raspisuje literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola.

Teme ovogodišnjeg konkursa odabrane su iz dela književnika Branka Stevanovića. Tema literarnog konkursa je: KAD SE PAMET SA GOVOROM DRUŽI. Tema likovnog konkursa je: NAGLAVAČKE.

Broj radova koje jedan učesnik može poslati nije ograničen. Literarni radovi treba da budu otkucani ili   čitko napisani. Likovni radovi mogu biti u svim tehnikama. Svi radovi treba da budu potpisani punim   imenom i prezimenom autora, sa adresom, mejl adresom i brojem telefona autora, godinom rođenja, nazivom škole i mesta, naznakom razreda i imenom nastavnika, odnosno mentora.

Radovi koji pristignu na konkurs biće podeljeni u tri kategorije:

  1. 1. do 4. razreda osnovne škole,
  2. 5. do 8. razreda osnovne škole,
  3. srednja škola.

Radovi se ne vraćaju. Svoje radove učenici mogu slati na adresu:  Gradska opština MEDIJANA, Pariske komune bb, 18000 Niš, sa naznakom «za konkurs Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu».

Konkurs je otvoren do 31.01.2022. godine. Žiri će pregledati radove i odabrati najuspešnije. Gradska opština Medijana Niš obezbedila je vredne nagrade za one koji, prema odluci žirija, budu najuspešniji. Nagrade će  biti  dodeljene u okviru  programa  13. Medijana festivala dečjeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu, koji će biti objavljen na sajtu GO Medijana Niš.