Klinika za neurohirurgiju u Nišu dobila je neuronavigaciju, aparat pomoću koga će se izvoditi nove hirurške procedure.

“Klinika za neurohirurgiju je dobila aparat neuronavigacija na korišćenje na određeno vreme. Šta to znači… Neuronavigacija je aparat  koji nas tačno navodi na tumorski proces, odnosno na mesto gde se nalazi tumorski proces. Kada mi dobijemo pacijenta i imamo snimak, vidimo da se nalazi neka lezija, koju na žalost ne možemo da otkrijemo drugi način”, kaže Vesna Nikolov, rukovodilac Klinike u Nišu.

Pacijenti nakon operacije samostalni

Klinika

Foto – Petra Naumović

“Često se lezija nalazi ili u motornim zonama koje su vrlo bitne za funkcionisanje. To su ruke, noge, govor ili se nalazi u dubokim strukturama mozga gde se nalaze centar za rad disanje, rad srca i ostalo. Iz tog razloa nam je potrebna velika preciznost. Neuronavigacija nas tačno od početka od pravljenja reza pa do samog odlaska u moždanu strukturu vodi gde se nalazi tumorska promena” objašnjava Vesna Nikolov.

Rukovodilac Klinike u Nišu dodaje i da nakon intervencije, pacijenti izlaze iz sale za operaciju bez neurološkog deficita. Spremni su na nastavak života bez tuđe pratnje, pomoći i mogu samostalno da se kreću.