Svakodnevna upotreba i potreba za mobilnim telefonima nam nije nepoznata. Ovaj virus modernih tehnologija je zarazio i mlađe, ali i starije generacije. Međutim, nisu sve strane interneta i novih tehnologija bez mana i opasnosti. Najugroženiji su naravno oni najmlađi, koji ujedno i najviše vremena provode na internetu.

Čak 86% dece i mladih u Srbiji, uzrasta od devet do 17 godina, koristi internet svakodnevno putem pametnih telefona, a mlađa deca češće koriste tablete, pokazuje međunarodno istraživanje Deca Evrope na internetu.

Deca u Srbiji uglavnom provedu od pola sata do sedam (ili i više) sati dnevno na internetu. Više od polovine ispitane dece provede tokom radnog dana oko četiri sata na internetu. Vikendom se to vreme povećava i do 7 sati.

Za šta deca koriste internet

Mladi internet uglavnom koriste za zabavu. Polovina ispitane dece gledala je slike krvi i snimke mučenja životinja ili ljudi, a skoro trećina mladih pristupa pornografskim sajtovima. Blizu trećine ispitane dece i mladih imala je uznemirujuće iskustvo na internetu u poslednjih godinu dana, devojčice češće nego dečaci. Takođe, češće su bili uznemiravani stariji maloletnici od onih starijih, kako pokazuje istraživanje.

Četvrtina dece i mladih nakon negativnog iskustva na internetu nije o tome razgovarala ni sa kim, a 40% njih reklo je da im roditelji daju smernice o bezbednoj upotrebi interneta. Zabrinjavajuće mali broj roditelja, 11%, koristi mere predrostrožnosti u upotrebi interneta svoje dece.

Podaci istraživanja dokazuju i da 73% mladih svakodnevno koristi društvene mreže. Deca u Srbiji društvenim mrežama pristupaju i pre zakonom propisanog uzrasta što je 13 godina. Ispitana deca smatraju da su nadprosečno digitalno pismena. Ona su na skali od 0 do 10 svoje digitalne veštine ocenila prosečnom ocenom 7,9.

Vršnjačko nasilje na internetu je tokom poslednjih godinu dana iskusilo 16% mladih koji su učestvovali u istraživanju, dok je 15% imalo takav odnos u komunikaciji uživo. Trećina dece i mladih uzrasta od 11 do 17 godina pristupila je veb sajtu pornografskog sadržaja, dok 43% učenika 6% učenica to čini svakodnevno.

Istrazivanje je realizovao Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Univerzitetom u Oslu. Ono je realizovano na reprezentativnom uzorku od 1.150 učenika i učenica uzrasta od devet do 17 godina, u 40 osnovnih i 20 srednjih škola na teritoriji cele Srbije.

Kako zaštiti mlade on pretnji na internetu

Roditelji su često nedovoljno uključeni u živote svoje dece, što je danas, kada opasnost vreba sa svih strana, nedopustivo. Stariji nikada ne bi trebalo da okupiraju detetovu intimu, ali bi trebalo više da rade na izgradnji poverenja. Neophodna je upotreba mera zaštite pogotovo najmlađe dece koja imaju pristup internetu i ugledaju se na internet “zvezde”. Nedostatak roditeljske pažnje i mera predrostrožnosti mogu bespotrebno da ugroze bezbednost i mentalno zdravlje deteta. Svaki roditelj, ali i škola bi trebalo da edukuje decu svih starosnih grupa o bezbednom boravku na internetu. Na taj način će se najefikasnije i najbezbolnije dići svest dece, ali i roditelja o opasnostima koje vrebaju sa svih strana, a koje su najčešće posledica neinformisanosti i manjka edukacije.

OVDE pogledajte i Pet najvećih opasnosti na internetu.


rođendan vreme petra naumovićPETRA NAUMOVIĆ

Student na Filozofskom fakultetu u Nišu na katedri za Komunicaranje i odnose s javnošću. Rođena 19.10.1999. Pisanje joj je jedna od najvećih strasti pored muzike i glume. Trenutno se bavi volonterski novinarstvom, ali je najzainteresovanija za sferu istraživačkog novinarstva.