Izložba ‘80. i ‘90. danas – The Rhythm Divine otvara se u ponedeljak, 13. maja u 19 sati. Publika će moći da poseti izložbu sve do utorka, 28. maja u Oficirskom domu u Nišu.

Izložba ‘80. i ‘90. danas – umetnici koji su prihvatili načela postmodernizma

Ova izložba predstavlja jedan od mogućih izbora radova umetnika koji su prihvatili načela postmodernizma. To su generacije ‘80. i ‘90. Međutim, tu je i određeni broj umetnika koji su se na umetničkoj sceni Srbije pojavili ‘70. godina 20. veka.

Predstavljeni radovi su iz perioda od osamdesetih do danas.Naslov izložbe se odnosi i na skorašnju produkciju umetnika i na današnje viđanje njihovih umetničkih dela nastalih tokom osamdesetih i devedesetih godina.

Krećemo od ritma

“U želji da novoj, mladoj publici predstavimo različite načine iščitavanja umetničkog dela na primerima  savremene produkcije, krećemo od ritma… Jednog od ključnih pojmova za razumevanje ne samo umetnosti, nego i celokupnog mikro i makro univerzuma i života u njima”, kaže Ivona Fregl.

“U vizuelnim umetnostima možemo govoriti o ritmu boje, linija, površina, oblika, ritmu punog i praznog ali ga prepoznajemo i u inkorporaciji i iščitavanju koncepta (ideje) i u realizaciji (ritam poteza). Ritam predstavlja nit koja celini elemenata kompozicije daje dinamiku. Kao izvesna pravilnost u ponavljanju, ritam određuje tempo naše percepcije umetničkog rada”, dodaje ona.

Izložbom ‘80. i ‘90. danas – The Rhythm Divine ART-ZUM teži da razjasni, da olakša i približi percepciju umetnosti postmoderne, ali ne i da je banalizuje.