Svetski dan podrške žrtvama torture obeležava se 26. juna, a tim povodom iz Centra za ljudska prava u Nišu napominju da im se gotovo svakodnevno javljaju osobe koje smatraju da su žrtve torture.

“Advokat Centra je podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu 13.12.2018. godine u ime oštećenog”, navode jedan od primera predstavnici Centra za ljudska prava. “Reč je o osuđeniku koji je bio žrtva torture od strane zaposlenih. Protiv njega su zaposleni podneli krivičnu prijavu zbog istog spornog događaja i vođen je disciplinski postupak. Njihova krivična prijava je prihvaćena, a njegova odbačena”, kažu u Centru i dodaju da je 20. februara Osnovni sud u Nišu doneo presudu kojom ga osuđuje na godinu dana zatvora.

Tortura je usmerena protiv pojedinca, ali i protiv čitave zajednice

“Tortura predstavlja čin ekstremnog nasilja. To je namerno nanošenje teške fizičke ili mentalne patnje ili bola, od strane službenog ili uz njegov prećutni pristanak. Cilj je da se osoba zastraši, kazni, iznudi se priznanje”, kaže Jelena Lončarević, koordinator projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”.

Torturu je teško dokazati. Više od 90 odsto prijava od 2013. godine u Srbiji je odbačeno. Želimo da predstavnike Tužilaštva podstaknemo da savesnije postupaju, jer u Srbiji vlada klima nekažnjavanja”, kaže Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.

On dodaje da je u Srbiji najviše prijava protiv službenika policije, a posle njih na listi su zatvorski službenici.

IAN: Počinioci torture se retko kažnjavaju u Srbiji

Obeležen Svetski dan podrške žrtvama torture u Nišu

Iz Odbora za ljudska prava istakli su slučaj iz 2018. godine, kada je doneta jedna osuđujuća presuda. Skoro jedanaest godina je trajao postupak, ali su na kraju osuđena dva počinioca – jedan na osam, drugi na šest meseci. Ipak, kako kažu u Beogradskom centru za ljudska prava, kazne za počinioce torture u Srbiji nisu dovoljno visoke i trebalo bi da iznose minimum nekoliko godina.

Centar za ljudska prava Niš i IAN Međunarodna Mreža Pomoći pomažu

Na konferenciji na kojoj su izneli podatke, predstavnici organizacija koje se bore za ljudska prava pozvali su žrtve torture da im se obrate za pomoć. Centar za ljudska prava u Nišu ima besplatnu pravnu pomoć, a u okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture” 60 službenika policije proći će tri treninga na temu torture, kažu predstavnici IAN-a.

Konvencija protiv torture

UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka stupila je na snagu 26. juna 1987. godine. Srbija je ratifikovala 1991. Tortura je kao krivično delo uvedena u Krivični zakon Republike Srbije 2005. godine. Spada u grupu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina. U Nišu je održana konferencija za novinare povodom obeležavanja Svetskog dana podrške žrtvama torture.