Inauguracija osme generacije Mladih ambasadora u Nišu biće održana 16. oktobra od 12:30h u Narodnom pozorištu.

“Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo na inauguraciju 8. generacije mladih ambasadora u Nišu. I ovog oktobra mladi ljudi iz niških srednjih škola i fakulteta započeće svoj jednogodišnji mandat. I dalje će mladi ambasadori biti posvećeni promociji obrazovanja, kulture i pozitivnih vrednosti među svojim vršnjacima”, kažu organizatori.

Zbog epidemiološke situacije i preporučenih mera, inauguraciji će prisustvovati samo izabrani mladi ambasadori, predstavnici medija i predstavnici Narodnog pozorišta.

Istorijat Mladih ambasadora

Mladi ambasadori su omladinska organizacija osnovana u januaru 2014. Njihov cilj je jačanje kapaciteta mladih kroz akcije usmerene na multisektorsku saradnju i razvoj svakog pojedinca. A sa idejom daljeg doprinosa razvoju lokalne zajednice.

mladih ambasadora

Foto – Mladi ambasadori Niš

Tokom 7 godina, Mladi ambasadori su realizovali preko 50 projekta i više od 300 edukativnih radionica vezanih za lični i profesionalni razvoj ljudi iz različitih društvenih grupa u zajednici. Glavne aktivnosti su fokusirane na kulturu i kreativne industrije, preduzetništvo, socijalnu ekonomiju, tržišno plasiranje i održivi razvoj lokalne zajednice kroz edukaciju, vršnjačku komunikaciju, razmenu znanja, digitalnu transformaciju i inovativne tehnologije.

Mrežu Mladih ambasadora čini 300 članova i alumnista. Oni dele informacije kroz direktnu komunikaciju sa mladima u svim obrazovnim institucijama u Nišu.

Inicijativa Mladi ambasadori je jedinstven projekat učešća i uključivanja mladih u različite oblasti. Ne postoji slična inicijativa na nivou EU.