Ko se bavi filozofijom, kakvi su ljudi koji se time bave? U ovom ubrzanom vremenu, ljudi se često pitaju i čemu to filozofija sada može da služi.

Kako nam objašnjava Anđelija Milić, asistentkinja sa Filozofskog fakulteta u Nišu,  obično u vezi sa filozofijom postoje neke negativne konotacije, ali njena uloga je i dalje aktuelna.  “Za mene je uloga filozofa uvek bila uloga osoba koje se nalaze u nekoj ptičijoj perspektivi. Filozofi su oni koji imaju sposobnost da istančanije sagledaju stvari i da onda probaju da ih prikažu kakve one jesu i čemu će potencijalno da vode. Osnovna uloga filozofa  danas je preispitivanje nečega ili ponovno uspostavljanje temelja.”

Ipak, sama profesija mora da se menja, i te promene se već dešavaju i ogledaju se u povezivanju sa drugim disciplinama, ali i naukom. “ Čini mi se da će filozofija težiti interdisciplinarnosti, tj. povezivanju sa drugim disciplinama, što je neophodno i što se već dešava u Evropi i u svetu.”

O svemu ovome će se govoriti na predavanju koje će studenti filozofije sa Filozofskog fakulteta u Nišu održati 15. juna od 18 sati u Niškom kulturnom centru na Paliluli pod nazivom  Filozofija i savremenost. Ovo studentsko predavanje po drugi put se organizuje sa ciljem da se građanima pruži kulturni sadržaj nekog drugačijeg tipa, ali i da se filozofija više uključi u društvenu sferu. Predavanje će držati apsolventi filozofije Miloš Tasić i Mihailo Stojanović.

Piše: Katarina Mladenović