Životinje u svetu se svakim danom sve više cene i imaju prava na normalan i spokojan život bez maltretiranja… Međutim, kod nas u zemlji, pogotovo u našem gradu i bližoj okolini, one kao da nemaju prava na sreću.

"I ja sam stanovnik ovog grada, molim te, nemoj da me maltretiraš"

Foto – Petra Naumović

Kod nas, psi se truju, teraju od kuće, tuku… I posle se pitamo zašto su agresivni. Iz svog iskustva, ali i tuđih, primetila sam da se psi u drugim zemljama drugačije ponašaju. Koliko im pažnje i poštovanja pružiš – toliko ti i uzvrate. I pas je živo biće kao i čovek, i mačka. Kako biste se vi ponašali da ste gladni i žedni, a još vas uz to svaki prolaznik bezrazložno gađa kamenjem i šutira?

Srećna životinja može da bude i lutalica

Čak i Grčka, koja i nije nešto ekonomski jaka zemlja, tretira svoje životinje sa poštovanjem. Ljudi se u tavernama i kafićima ne zgražavaju kada vide životinju da prilazi. Tamo psi ne skaču na hranu, a ni mačke. Umiljato čekaju da im se da mala količina, jer im se i inače daje. Na Kubi u Havani psi lutalice nose ogrlice sa natpisom “I ja sam stanovnik ovog grada, molim te, nemoj da me maltretiraš”.

"I ja sam stanovnik ovog grada, molim te, nemoj da me maltretiraš" životinje

Foto – Petra Naumović

I siromašnije zemlje od nas znaju na pravi način da se nose sa neudomljenim životinjama. Kod nas je postala uobičajena pojava trovanje životinja. Negde bi se to tretiralo slično kao da ste ubili čoveka. Toliko nedužnih životinja strada samo zato što “iznervira” nekog manijaka. U našoj “komšijskoj” zemlji, Sloveniji, na ulicama su obezbeđene činije sa hranom i vodom za pse. Ne samo lutalice, već i za one zbrinute životinje.

Našoj deci se dozvoljava iživljavanje nad životinjama i od malena se uče da budu agresivni prema njima. zato su i naše lutalice takve – ne znaju za bolje. Kad žive u nezdravom okruženju, kako možemo od njih da očekujemo drugo.

Zakonska prava životinja

Verovali ili ne, i naš zakon propisuje i obezbeđuje prava životinjama. Međutim, on se retko kad poštuje. Zato, hajde da se podsetimo kakve su naše obaveze!

Osnovna načela zaštite dobrobiti životinja jesu:

– Načelo univerzalnosti bola, koje podrazumeva da životinje mogu da osete bol, patnju, stres, strah i paniku, kao i obavezu čoveka da pored očuvanja vrste brine i o zaštiti života i dobrobiti svake jedinke;
– Načelo brige o životinjama, koje podrazumeva moralnu obavezu i dužnost čoveka da poštuje životinje i brine o životu i dobrobiti životinja čiji opstanak zavisi neposredno od njega;
– Načelo integralnosti, koje podrazumeva da državni organi i organi jedinica lokalne samouprave, u okviru svog delokruga, obezbeđuju integralnu zaštitu dobrobiti životinja sprovođenjem međusobno usaglašenih planova i programa;
– Načelo prevencije i predostrožnosti, koje podrazumeva da svaka aktivnost koja je u direktnoj ili indirektnoj vezi sa životinjama mora biti planirana i sprovedena tako da predstavlja najmanji rizik po život i dobrobit životinja, ljudi i životne sredine i zasniva se na proceni uticaja različitih načina korišćenja životinja na njihov život i dobrobit, kao i na korišćenju najboljih raspoloživih tehnologija, sredstava i opreme;
– Načelo odgovornosti, koje podrazumeva da je vlasnik, odnosno držalac životinja odgovoran za njihov život i dobrobit i da je dužan da snosi troškove zbrinjavanja životinja čiji je vlasnik, odnosno držalac, ako više ne želi ili nije u mogućnosti da se stara o njima.

Zabranjeno je

"I ja sam stanovnik ovog grada, molim te, nemoj da me maltretiraš" životinje

Foto – Petra Naumović

– Zlostavljati životinju;
– Napustiti i odbaciti životinju čiji opstanak zavisi neposredno od čoveka;
– Lišavati životinju života, osim u slučajevima i na način propisan zakonom;
– Držati i reprodukovati životinju na način kojim joj se nanosi bol, patnja, strah i stres;
– Koristiti tehničke uređaje ili druga sredstva kojima se životinja kažnjava i kojima se utiče na njeno ponašanje, uključujući bodljikave ogrlice ili sredstva za obuku ili gonjenje upotrebom električne energije ili hemijskih materija, osim u obuci službenih pasa;
– Hraniti ili napajati životinju supstancama koje načinom upotrebe ili sadržajem mogu da izazovu nepotrebnu patnju ili bol životinje;
– Zanemarivati životinju lišavanjem osnovnih životnih potreba, kao što su: hrana i voda, udoban prostor za smeštaj, odnosno sklonište, prostor za odmor i obavljanje fizioloških potreba, higijena, veterinarska nega, kao i ambijentalne prilike koje odgovaraju vrsti, rasi, polu i starosnoj kategoriji itd…

Odgovornost je naša

životinje pas

Foto – Sonja Urošević

Svaki “produkt” ove zemlje i grada je oličenje ljudi u njemu. Neadekvatno i agresivno ponašanje naših ljudi prema drugim živim bićima bi trebalo da bude strože kažnjavano. I sama sam imala iskustva sa trovanom životinjom. Pas koga su pokušali da mi otruju je preživeo, ali ta trauma nikada neće da bude zaboravljena. Agonija kroz koju svaka povređena životinja prođe je jednaka agoniji kroz koju čovek može da prođe. Jedina razlika je u tome što životinja to ne može da kaže, samo da pokaže. Ako biste nahranili beskućnika, nahranite i lutalicu. Oboje imaju jednaka prava na život. Moralna obaveza svih nas je da pomažemo jedni drugima kako bismo živeli bolje. Tretirajte životinje kao ono što jesu – ravnopravni stanovnici naše države.


rođendan vreme petra naumovićPETRA NAUMOVIĆ

Student na Filozofskom fakultetu u Nišu na katedri za Komunicaranje i odnose s javnošću. Rođena 19.10.1999. Pisanje joj je jedna od najvećih strasti pored muzike i glume. Trenutno se bavi volonterski novinarstvom, ali je najzainteresovanija za sferu istraživačkog novinarstva.