Aneta Andrejević rođena je 8. januara 1923. godine, a 20 godina kasnije, streljana je na Bubnju – 9. septembra 1943.

„Mlada skojevka Aneta Andrejević, pravo ime joj je bilo Jelisaveta, a po nekim izvorima – Elizabeta, bila je jedna od naprednijih omladinki koja je vrlo rano bila povezana sa komunističkom omladinom Jugoslavije. Kao takva, uhvaćena je i doterana ovde u Logor“, priča za Megafon Nebojša Ozimić kustos istoričar u Memorijalnom kompleksu 12. februar.

Aneta Andrejević Foto - Memorijalni kompleks 12. februar - Narodni muzej Niš
Foto – Memorijalni kompleks 12. februar – Narodni muzej Niš

Istorijski izvori govore o tome da je bila mučena i od strane Bugara, a onda i Nemaca.

„Nemci su bili izuzetno surovi prema njoj očekujući da će ona, koja je inače bila krhke građe, odati svoje drugove i njihove pozicije u gradu.“

Ona to nije uradila.

„Bila je podvrgnuta nizu surovih mučenja, od čega, prema sećanjima preživelih logoraša pamtimo polivanje hladnom vodom na niskoj temperaturi. Gledanje u sunce dok se ne stropošta. A onda tuča zbog toga što je pala itd. To je nešto što današnjem čoveku prosto ne može da bude razumljivo“, objašnjava Ozimić.

U Memorijalnom kompleksu 12. februar mogu se videti Anetina odeća i ručni radovi – ono što je u logoru ostalo posle nje. Haljina, bluza sa vezom, kapa i izvezene početnice.

aneta andrejević haljina
Foto – Megafon

Prkos u poslednjim trenucima

„Kada je bila pročitana da će biti streljana na Bubnju i zajedno sa ostalom grupom potovarena u kamion koji je vozio na Bubanj, prema kazivanjima preživelih logoraša, sve vreme je prkosila pevajući pesmu Padaj silo i nepravdo i uzvikujući parole koje su mogle samo da razbesne Nemce“, priča Nebojša.

nebojša ozimić
Foto – Megafon

Prema pričama očevidaca, na samom stratištu njene poslednje reči su bile da će Nemci proći upravo onako kako se sada ponašaju prema njima. U postavci Memorijalnog kompleksa 12. februar piše da je poslednje što je izgovorila – Pobeda je naša.

„Njene reči je presekao mitraljeski rafal, ali je ona ostala u sećanju generacija i mnoge škole i predškolske ustanove su kasnije po njoj dobile ime, a ona je, posthumno, dobila ono visoko priznanje – narodni heroj. Po tome je danas i pamtimo“, zaključuje Ozimić.

Spomenik Aneti Andrejević nalazi se u Nišu u ulici Stanoja Bunuševca, ispred Niškog kulturnog centra.

Novinar: Sonja Urošević
Kamera: Jovan Gojković, Sonja Urošević
Montaža: DP
Muzika: Final Reckoning – Asher Fulero

*Ovaj prilog nastao je u okviru projekta „Heroine niškog logora“ koji je podržala GO Crveni krst kroz Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini.