Grad Maglič nalazi se iznad reke Ibar, na nadmorskoj visini od oko 150 metara. Od Kraljeva je udaljen 20 kilometara. Podaci kažu da je na mestu današnjeg srednjovekovnog utvrđenja postojalo manje vizantijsko utvrđenje, koje se pominje još u šestom veku. Pretpostavlja se da je Maglič izgrađen u drugoj polovini 13. veka, posle najezde Mongola koji su 1241. godine spalili Žiču, u vreme vladavine kralja Uroša.

Maglič – grad od osam kula

Maglič se prostire na 2000 kvadratnih metara. Obim zidina je 270 metara, a debljina zidova je dva metra. Ima osam kula, od kojih je jedna donžon kula – najjača kula u tvrđavi, visine 20 metara. Ostalih sedam su visine 12 metara.

Unutar zidina Magliča vidljivi su ostaci crkve Sv. Đorđa, zaštitnika grada. Mogu se videti i ostaci palata sa podrumom, peći i drugi objekti čija je namena i dalje nepoznata.

Prvi pouzdani izvor o utvrđenju Maglič je iz 1335/6. godine: „I u Magliču gradu podiže prekrasne palate i ostale ćelije… I tu, u crkvi Sv. Georgija, u gradu tome, utvrdi božanstveni zakon…“, iz biografije arhiepiskopa Danila II.

Grad Maglič danas privlači brojne turiste. Njegova lepota je u kulama i zidinama koje donose duh srednjeg veka, kao i u pogledu na predivnu prirodu koja okružuje reku Ibar.