Festival Demokratije 2019. u Nišu će obeležiti javna diskusija “Od glasača do birača”, koja će se održati u petak, 13. septembra. Diskusija će se voditi u prostorijama EU info kutka (Vožda Karađorđa 5) od 17:30 sati.

Tribinu je organizovala Nacionalna koalicija za decentralizaciju u saradnji sa saradnji sa EU info kutkom Niš.

Cilj ove manifestacije je da se ukaže na promene aktuelnog izbornog sistema koje su neophodne ne bi li građanska volja na izborima bila što adekvatnije predstavljena.

Festival Demokratije 2019 - javna diskusija ,,Od glasača do birača’’

DemFest 2019
Foto: Promo

“U aktuelnom izbornom sistemu građani glasaju za zatvorene partijske liste i najčešće ne znaju ko su kandidati na njima. Koje izmene su potrebne kako bi građani dobili priliku da budu birači, a ne samo glasači? Na tribini ,,Od glasača do birača’’ stručnjaci iz ove oblasti predstaviće analizu šest izbornih modela koji su u skladu sa vrednostima koje zagovaramo – ravnomerna geografska zastupljenost, veći stepen personalizacije, odgovornost, paritetna zastupljenost i adekvatna predstavljenost manjina”, objašnjavaju iz organizatori.

Javna diskusija – govornici

– Dr Milan Jovanović, Fakultet političkih nauka Beograd;
– Dr Dejan Vučetić, Pravni fakultet Niš;
– Dr Maja Nastić, Pravni fakultet Niš;
– Dr Dušan Vučićević, Fakultet političkih nauka Beograd.

Tribina ,,Od glasača do birača’’ je organizovana u sklopu inicijative za promenu izbornog sistema ,,Biram koga biram. Pomenutoj Inicijativi je do sada pružilo podršku 20 000 građana (potpisom Deklaracije), više od 40 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija, veliki broj eksperata u oblasti izbornog prava kao i predstavnici civilnog društva.