Fakultet pedagoških nauka u Jagodini upisuje novu generaciju studenata i nastavlja dugu tradiciju obrazovanja učitelja u ovom gradu. Učiteljska škola, osnovana 1898. godine, prerasla je 1972. godine u Pedagošku akademiju. Godine 1993. u Učiteljski fakultet i, najzad, u Fakultet pedagoških nauka. Na Fakultetu je zaposleno oko 60 nastavnika i saradnika, a na njemu studira više od hiljadu studenata.

“Fakultet pedagoških nauka u Jagodini neguje i razvija dobru saradnju sa partnerskim ustanovama u zemlji i inostranstvu na polju unapređenja naučnih i obrazovnih aktivnosti. Jedina je ustanova sa Balkana koja je član Evropske mreže učiteljskih fakulteta Symposion”, kažu predstavnici ove obrazovne ustanove. To omogućava studentima i nastavnicima studijske boravke u trajanju do šest meseci na univerzitetima širom Evrope. Brojni projekti – naučni, razvojni, umetnički i projekti popularizacije nauke – omogućavaju nastavnicima i studentima da steknu nova iskustva i znanja, ali i da razvijaju umetničke, sportske, istraživačke i druge talente, kažu na Fakultetu.

Akreditovani studisjki programi

Osnovne akademske studije

Učitelj (akademske studije) – sa jedinstvenom mogućnošću izbora predmeta tako da student stekne obrazovanje i za nastavu: engleskog i nemačkog jezika u mlađim razredima osnovne škole, informatike u osnovnoj školi, srpskog jezika kao nematernjeg
Vaspitač u predškolskim ustanovama (akademske studije)

Osnovne strukovne studije

Strukovna medicinska sestra vaspitač (zajednički program sa Fakultetom medicinskih nauka u Kragujevcu)

Foto – Fakultet pedagoških nauka

Master akademske studije

Učitelj
Vaspitač (sa modulima: Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u
domovima)
Profesor predmetne nastave
Veb dizajn
Liderstvo u obrazovanju
Obrazovne politike (zajednička diploma Univerziteta u Beogradu i
Univerziteta u Kragujevcu)
Doktorske akademske studije
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Metodika nastave engleskog jezika na ranom uzrastu
Metodika nastave fizičkog vaspitanja
Metodika nastave prirode i društva
Metodika nastave matematike

Upis na Kratke programe studija

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, od akademske 2022/23. godine, organizuje upis na Kratke programe studija, koje akredituje Nacionalni savet za obrazovanje. Cilj uvođenja KP u obrazovni sistem Republike Srbije jeste da se u kratkom vremenskom periodu omogući efektno i efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao na osnovu iskazane potrebe poslodavca. Kratki programi studija treba da osposobe polaznike za zanimanja koja su potrebna poslodavcima u privatnom i državnom sektoru, a za koje trenutno nema adekvatne edukacije.

U ponudi je pet kratkih programa studija:

• Dadilja

• Rukovodilac tima

• Mentor za školsko učenje

• Gerontološki družbenik

• Asistent za učenje engleskog jezika

Međunarodna saradnja

U okviru internacionalnog programa Erazmus plus, budući studenti imaće priliku da svoja znanja stiču i na elitnim srodnim ustanovama na Kipru, u Portugaliji, Nemačkoj i Mađarskoj sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore o razmeni studenata.

Besplatna pripremna nastava

Fakultet i ove godine organizuje besplatnu onlajn pripremnu nastavu. Pripremna nastava odvija se od 24. marta 2023. po kombinovanom modelu, onlajn (Osnovna pismenost, Razumevanje pročitanog) i uživo (Muzičke sposobnosti i Fizičke sposobnosti).

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu mogu da se prijave do 24. marta 2023. godine. Oni koji žele da pohađaju pripremnu nastavu iz Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, prijavljuju se do 22. aprila 2023. godine.

U praksi se pokazalo da je probni prijemni ispit odličan način da kandidati odmere svoje znanje i usmere se na dodatni rad iz one oblasti u kojoj nisu dovoljno spremni. Ovaj ispit sadrži sve segmente provera sposobnosti i dva testa, što znači da budući student kasnije dolazi na prijemni ispit sa mnogo manje treme.

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, od akademske 2022/23. godine, organizuje upis na Kratke programe studija.
Foto – Fakultet pedagoških nauka

“Zato nas ne iznenađuje činjenica da kandidati koji su se oprobali na simulaciji prijemnog ispita po pravilu postižu odlične rezultate na „pravom“ prijemnom, što im omogućava bolju poziciju na rang listi, a samim tim i veće šanse za budžetsko mesto”, ističe prodekan za nastavu i studentska pitanja, prof.dr Ilijana Čutura.

Vrhunski u centru Srbije

Televizijski autor Milan Popović je u šaljivim videima sa studentima pokušao da prenese šta bi sve trebalo neko da zna ako planira da studira na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Autor: Milan Popović