Master akademske studije i studijski programi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini zasnovani su na primerima dobre prakse, po ugledu na elitne evropske visokoškolske institucije, pre svega na finski obrazovni sistem.

“Naši nastavnici pružiće vam stručnu podršku da razvijete i unapređujete svoje veštine, znanja i komunikaciju. Pomoći ćemo vam da se kreativno izražavate, da razvijate talenat za podučavanje i vaspitavanje dece, liderstvo u obrazovanju, obrazovne politike i veb-dizajn”, poručuju s ovog fakulteta.

Studijski programi master akademskih studija

– Učitelj;
– Vaspitač (Moduli: Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u domovima);
– Obrazovne politike;
– Liderstvo u obrazovanju;
– Profesor predmetne nastave;
– Veb dizajn.

Kombinovana nastava

Pratite nastavu i predavanja na fakultetu ili onlajn posredstvom uživo prenosa i streaming tehnologije. Ovaj model nastave u popunosti je prilagođen uslovima globalne COVID-19 pandemije, a pogodan je i za studente koji nisu u mogućnosti da redovno dolaze na fakultet zbog radnih ili drugih obaveza, a žele da nastavu prate onlajn.

“Studenti će onlajn nastavu moći da prate bez teškoća posredstvom računara ili mobilnih telefona, a ukoliko se opredele za dolazak na fakultet, nastava se odvija po najvišim standardima uz poštovanje svih epidemioloških mera.” 

Uslovi studiranja i školarina

  Студијски програм  ШколаринаШколарина ако се плати у целости приликом уписаМесечна рата ако се плаћа у месечним ратама
Учитељ98.000,оо88.200,оо12.250,оо,оо (осам рата)
Васпитач (Васпитач у предшколским установама, Васпитач у домовима)98.000,оо88.200,оо12.250,оо (осам рата)
Професор предметне наставе78.000,оо70.200,оо9.750,оо (осам рата)
Лидерство у образовању86.000,оо77.400,оо10.750,оо (осам рата)
Образовне политике98.000,оо24.500,оо (четири рате)
Веб дизајн98.000,оо

Veb dizajn – novo na FPNJ

“Iskoristite jedinstvenu priliku, upišite se na master akademske studije VEB DIZAJNA. Reč je o najnovijem studijskom programu Univerziteta u Kragujevcu koji se realizuje na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Nastavu na ovom programu držaće eminentni univerzitetski profesori iz Srbije i inostranstva i poznati grafički dizajneri i umetnici.”

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti umetnosti ili na nekom srodnom studijskom programu, kao i obavljen intervju sa članovima upisne komisije kojim se procenjuju znanja i umeća kandidata za pohađanje ovog studijskog programa.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa).

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI
Foto – FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI

O Fakultetu

“Vođeni snagom tradicije i jasnom vizijom budućnosti.”

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata, a svojim trudom i zalaganjem očuvali smo tradiciju obrazovanja kvalitetnih učitelja i vaspitača, kao i bogatog kulturno-umetničkog, stvaralačkog i sportskog života.

Više od dve decenije održavamo korak sa svim promenama u oblasti obrazovanja prateći savremene evropske tokove i tendencije. Savremene multimedijalne učionice, centar za učenje, moderno opremljene jezičke laboratorije i biblioteka doprinose odličnim rezultatima koje ostvarujemo u obrazovanju učitelja i vaspitača.

Na taj način naš fakultet stvara visokostručne, moderne, svestrane, kreativne, inventivne i komunikativne učitelje i vaspitače koji će svojim radom dati veliki doprinos obrazovanju budućih naraštaja.

Pratite nas na Fejsbuku i Instagramu.

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU, FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Republika Srbija
Tel: (+381 35) 8223 805; 8222 262; 8222 059
Fax: (+381 35) 8223 805
E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Web: http://www.pefja.kg.ac.rs/