Udruženje ENECA raspisalo je Javni poziv za peduzeća sa teritorije Nišavskog okruga u okviru projekta „Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“.

Ideja projekta je doprinos EU integracijama i demokratskom razvoju, uključivanjem poslovnog sektora u procese donošenja odluka. Takođe, jačanje kapaciteta mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika u procesu donošenja odluka.

“Odabranim korisnicima biće predstavljene veštine za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga”, kažu u organizaciji ENECA.

Za učesnike će biti obezbeđena podrška u vidu treninga i radionica, kao i mentorska podrška.

Ko može da se prijavi?

Mogu da se prijave svi zainteresovani preduzetnici bez obzira na delatnost i dužinu poslovanja.

Očekivani rezultati projekta su definisani problemi MMSPP sektora u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom. Takođe, očekuje se izrada studije javne politike i siže javne politike, kao i da rezultati budu dostavljeni donosiocima odluka.

ENECA poziva sve zainteresovane preduzetnike da se za dodatne informacije u vezi sa konkursnom dokumentacijom i uslovima priijave obrate na mejl: konkurs@eneca.org.rs ili na brojeve telefona: 018/528-228, 018/240-306.

Javni poziv je raspisan u okviru BOŠ-ovog programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške.