Kako pravilno iseći ribu ili poslužiti goste – to i još mnogo toga, učenici Ugostiteljsko-turističke škole iz Niša treba da pokažu, da bi položili završni ispit. Maturski ispit oni polažu iz tri dela – srpski jezik, izborni predmet i stručni predmet.

Aleksa Popović – Foto – Katarina Mladenović

Aleksa Popović, učenik trećeg razreda Ugostiteljsko-turističke škole na smeru konobar imao je težak zadatak, ali ga je savladao zahvaljujući praktičnom radu koji je imao u okviru školovanja – „Ugostiteljska škola ima veliku ulogu što se tiče ovog posla, spremamo se svvakog časa, imali smo po tri časa dva puta nedeljno i neprestano smo vežbali da bismo na kraju položili završni ispit i stekli znanje za budući posao. Već sam imao praksu u restoranima, hotelima i ugostiteljskim objektima. U svakom objektu se nauči nešto novo, nešto drugo se upozna, novi ljudi. Imao sam težak zadatak i morao sam da radim po osećaju, da verujem u sebe i uspeo sam.“

Direktorka Ugostiteljsko-turističke škole Suzana Stojanović kaže da je ova generacija odlična i biće ponos škole gde god da budu radili –

„Učenici obrazovnih profila na trećem stepenu školovanja, imaju 60% prakse od prvog razreda, još više u drugom i trećem razredu. Učenici tehničari, na četvrtom stepenu imaju manje prakse, a više opšte-obrazovnih predmeta, odnos je otprilike 40:60. Imamo sklopljene ugovora sa više od 60 raznih turističkih i ugostiteljskih objekata u gradu, učenici takođe imaju praktičnu i blok nastavu i profesionalnu praksu. Praksa im je obavezna u istoj meri kao i teorijska nastava.“

Maturski ispit Ugostiteljsko-turistička škola – Foto – Katarina Mladenović