Dan Arhiva biće obeležen u sredu, 20. aprila u 12 sati kada će biti otvorene dve izložbe.

istorijski arhiv
Foto – Sonja Urošević

Dobar dan, mi smo Arhiv

“Izložbom u holu Arhiva „Dobar dan, mi smo Arhiv” obeležavamo 74 godine postojanja i rada. Njom je obuhvaćen razvoj Arhiva od osnivanja, 1948. godine, do danas.”

Predstavljena su značajna dokumenta vezana za osnivanje i rad ustanove, deo kataloga i priređenih izložbi putem kojih je javnost imala priliku da se upozna sa arhivskim fondovima i zbirkama.

“Značajan segment izložbe „Dobar dan, mi smo Arhiv” je posvećen radnicima Arhiva, izdavaštvu, kao i nagradama i saradnji sa drugim institucijama. Naravno, nismo izostavili posete najmlađih Istorijskom arhivu Niš i radionice koje su organizovane sa ciljem da deca steknu saznanja o Arhivu, arhivskom poslu i kulturnom dobru koje se čuva u depoima.”

Autor izložbe je Boban Janković sa saradnicama Natašom Radenković, Ivanom Jovanović i saradnikom u pripremi Bratislavom Sretićem.

Od telegram do SMS-a

Ispred Arhiva biće otvorena izložba „Od telegrama do SMS-a 1872 – 1887.” autora Bobana Jankovića i Nataše Radenković i saradnika u pripremi Igora Rakića.

Istorijski arhiv Niš u zbirci Varia čuva veliki broj telegrama. Ovom izložbom predstavljena je lična prepiska niškog trgovca cincarskog porekla Nikolasa Hristodulua koji je trgovao sa Nišem iz Aleksinca, još pre oslobođenja od Turaka 1878, čemu svedoče sačuvani telegrami na turskom jeziku. Hristodulu je bio vlasnik trgovačke firme „Hristodulu i sinovi” koja je bila jedna od najjačih trgovačkih firmi na Balkanu. Izložbom je predstavljena njegova prepiska sa drugim trgovcima kako iz Srbije, tako i iz inostranstva – Grčke i Austrougarske.

“Naš jubilej i događaj, uveličaće i muzički deo programa u kojem učestvuju studenti Fakulteta umetnosti.”