Kako kaže pesma – zaboravi na evropsko vreme i pogledaj Istanbul kroz fotografije Milene Terzić.

Slede stanovnici Istanbula u svim oblicima i bojama ?

Kroz znamenitosti Istanbula krećemo od Aja Sofije (prvo hrišćanski hram, pa džamija, a danas muzej), preko Plave džamije (jedina džamija u Istanbulu sa 6 minareta), Topkapi palate (glavna rezidencija osmanskih sultana) i Kapali čaršije (jedna od najvećih i najstarijih pokrivenih pijaca na svetu), dolazimo do turbe Mehmed-paše Sokolovića (mauzolej Mehmed-paše Sokolovića na Ejup groblju), Pjer Loti kafea (Pjer Loti bio je jedan od najvećih romanopisaca 20. veka koji je obožavao Istanbul) i pogleda sa vidikovca na Ejupu.

Za kraj ove šetnje Istanbulom, baci pogled sa Bosfora ?