Centar za ljudska prava – Niš ukazuje na mogućnost diskriminacije osuđenih lica, kao i štićenika u ustanovama socijalne zaštite. Onih koji nisu primaoci socijalne pomoći niti su penzioneri. Upozoravaju na diskriminaciju u vezi sa primanjem jednokratne socijalne pomoći od 100 evra.

Uredba Vlade Republike Srbije od 24. aprila 2020. godine propisuje da pravo na novčanu pomoć imaju svi građani Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu.

Postavlja se pitanje: kako će pomoć biti isplaćena licima koja nemaju ličnu kartu – osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne lišenja slobode? Da li su oni isključeni iz mogućnosti dobijanja ove jednokratne pomoći? A oni koji imaju ličnu kartu, kako će se prijavljivati za pomenuta sredstva?

Mnogi nemaju lična dokumenta

Mnogi osuđenici nemaju ličnu kartu, jer im je istekla ili je ranije nisu ni imali. Zbog toga što su u zatvoru nisu ni u mogućnosti da obnove svoja lična dokumenta.

Sličan problem će se, kako kažu, javiti i kod isplate štićenicima u ustanovama socijalne zaštite koji nisu primaoci socijalne pomoći niti su penzioneri. Razlog tome je što, kako kažu, nije definisan način prijave za jendnokratnu pomoć države.

Centar za ljudska prava – Niš dobija pozive

Centru za ljudska prava – Niš javljaju se lica koja se nalaze na izdržavanju kazne. Oni traže mogućnost da ne budu diskriminisana u odnosu na ostale građane.

U Centru kažu da je neophodno da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izda uputsva i smernice kako da se ovo pravo ne uskrati pomenutoj grupi građana.