Molijerovi dani 2020.

Jun12, 2020
Objavio/la Petra Naumović

Proglašenjem Gonkurove nagrade studenata Srbije, koju je dobio roman Nije svima isto na ovom svetu, započeli su Molijerovi dani 2020. godine.