Caričin grad nalazi se na oko 30 kilometara od Leskovca. Podignut je u prvoj polovini šestog veka. Zidine grada predstavljaju ostatke nekada značajnog regionalnog centra Justinijana Prima. Jedan je od najvećih i najznačajnijih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana. Sagradio ga je car Justinijan I (527-565) u znak zahvalnosti rodnom kraju. Njegova zadužbina je napuštena početkom sedmog veka, usled upada Slovena i kraja vizantijske uprave.

Utvrđeni deo grada, površine oko osam hektara, bio je u funkciji zaštite javnih objekata i važnih institucija, kao što su crkva i vojska. Oko urbanog dela grada razvijalo se prostrano predgrađe sa radioničarskim centrima, kažu podaci o kojima posetioci mogu da se informišu na samom lokalitetu.

Caričin grad i legenda o ljubavi

Legenda kaže da je Car Justinijan, da bi sačuvao svoju ljubav sa plesačicom Teodorom, sagradio grad za nju, daleko od svojih roditelja. Napustio je porodični dom zbog ljubavi. Kada je njihova ćerka stasala za udaju, zaljubila se u svinjara, seljaka iz naselja u podnožju grada.

Justinijan i Teodora su zabranili tu ljubav, ali su mladi, pod okriljem noći, pobegli u konjskoj zaprezi. Kažu da su ih vojnici pronašli i ubili… a možda su ipak spasili sebe i svoju ljubav. Nas je ljubav prema putovanjima dovela i do ovog lokaliteta, sa kojeg donosimo fotografije ostataka čuvenog vizantijskog grada.