Lokalna fondacija Niš raspisala je nagradni konkurs za izradu idejnog rešenja logoa Fondacije. Predstavnici Fondacije pozivaju sve kreativce da daju predlog i učestvuju u izboru najboljeg rešenja koje će postati njihov zvanični logo.

Pravo učešća imaju svi kreativni stvaraoci sa teritorije Republike Srbije. Idejno rešenje logoa treba sadržajno da odgovara aktivnostima i vrednostima koje deli pomenuta Fondacija.

Oblasti delovanja Lokalne fondacije Niš:

– zaštita životne sredine kroz podršku akcijama za čistiji grad;
– osiguranje veće bezbednosti građana;
– omogućavanje platforme za neformalne edukacije;
– ustupanje prostora za građanski aktivizam;
– manifestacije iz oblasti kulture;
– sportski događaji.

Vrednosti za koje se zalaže Lokalna fondacija Niš su solidarnost, građanski aktivizam, lepši i funkcionalniji grad, promovisanje i podrška kulturi i sportu. Tročlani žiri će ocenjivati u kojoj su meri podneti predlozi idejnog rešenja logoa u skladu sa vrednostima Fondacije i temom konkursa.

Kako da konkurišete?

Rok za slanje predloga je ponedeljak, 30. novembar, do 15 sati. Predloge treba slati na mejl adresu office@fondacijanis.rs. Pobedničko rešenje po izboru tročlanog žirija biće objavljeno na sajtu fondacije www.fondacijanis.rs do 3. decembra. Autor najboljeg idejnog rešenja logoa biće nagrađen sa 300 evra. Rad treba da zadovolji osnovne norme dobro osmišljenog logoa: jednostavnost, razumljivost, jasnoća i estetika. Poruka koju šalje mora biti dovoljno jasna, prepoznatljiva i upečatljiva.

Lokalna fondacija Niš nastala je uz podršku Trag fondacije, sa idejom da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Niša prostor za aktivno udruživanje i obezbedi podršku za rešavanje problema u lokalnoj zajednici.