Fond za inovacionu delatnost raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija u okviru Programa ranog razvoja i Programa saradnje nauke i privrede. Javni poziv za bespovratna sredstva za inovacije otvoren je do 29. aprila 2021. godine do 15 časova. Prijave projekata iz svih oblasti nauke i tehnologije i industrijskog sektora se podnose putem portala Fonda.

Sredstva za realizaciju javnog poziva,ukupno šest miliona evra, obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2021. godinu.

Program ranog razvoja

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Pojedinačno po projektu dodeljuje se do 80.000 evra. Za sredstva u okviru ovog programa mogu se prijaviti mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji. Koja su u većinskom privatnom vlasništvu rezidenata Republike Srbije i ne starija od pet godina, kao i neformalni timovi. Finansiranjem koje Fond dodeljuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, čije trajanje je do 12 meseci. U slučaju da projekat predložen od strane tima bude odobren za finansiranje, taj tim će biti u obavezi da registruju preduzeće.

Program saradnje nauke i privrede

Kroz Program saradnje nauke i privrede dodeljuje se finansijska podrška do 300.000 evra po projektu konzorcijumima sačinjenim od najmanje jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne naučno-istraživačke organizacije u većinskom državnom vlasništvu, akreditovane u Srbiji. Podrška omogućava konzorcijumima stvore proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese visoke vrednosti kroz primenjeno istraživanje i razvoj. Finansiranje koje Fond obezbeđuje pokriva se maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća. Odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do 24 meseca.