Roditelji dece rođene u 2018. godini u Nišu imaju mogućnost za dobijanje besplatnih dečijih autosedišta.

Savet za bezbednost saobraćaja grada Niša je raspisao javni poziv upućen roditeljima čija su deca rođena u 2018. za podnošenje zahteva.

Kriterijumi za dobijanje autosedišta

Kriterijumi za dobijanje besplatnog sedišta za decu su da je prebivalište jednog od roditelja ili staratelja na teritoriji grada Niša i da jedan od roditelja ili staratelja poseduje motorno vozilo u vlasništvu. Prioritet prilikom dodele sedišta imaće samohrani roditelji.

Kako se prijaviti?

Prijavni formular može se preuzeti:

-U Sekretarijatu za komunalne delatnosti , energetiku i saobraćaj u ulici Vožda Karađorđa br.24. od 11 do 14 sati;
-Sa zvaničnog sajta grada Niša;
-Na pisarnici Gradske uprave grada Niša, ulica Nikole Pašića br. 24.

Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom dokumentacijom podnosi se preko pisarnice Gradske uprave Grada Niša, sa naznakom „Sekretarijatu za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj za dodelu besplatnih dečijih autosedišta“.

Rok za podnošenje zahteva je 29. mart 2019. godine.

Neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju tražene uslove neće biti razmatrani.