Balkan Art Forum 2019, sedmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se u petak, 4. otkobra i u subotu, 5. oktobra. Otvaranje naučnog skupa održaće se u petak, 4. oktobra sa početkom u 12 sati u Velikoj sali Univerziteta u Nišu.

Ovogodišnji problemski okvir naučnog skupa čine tri celine: metafora, percepcija, simbolizam.

Otvaranje naučnog skupa

Balkan Forum Art će započeti pozdravnim rečima sledećih govornika:

– Prof. dr Suzane Kostić, dekana Fakulteta umetnosti u Nišu;
– Prof. dr Danijele Stojanović, predsednika Programskog odbora naučnog skupa Balkan Art Forum 2019;
– Akademika Ninoslava D. Stojadinovića, predsednika Ogranka SANU u Nišu.

Nakon pozdravnih reči naučni skup zvanično će otvoriti prof. dr Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu.

Pogram Balkan Forum Art skupa

Balkan Art Forum 2019 - Umetnost i kultura danas

Foto – Fakultet umetnosti Univeziteta u Nišu

Plenarna predavanja na skupu će održati:

– Dr Trena Jordanoska, sa Fakulteta muzičke umetnosti u Skoplјu, Severna Makedonija, sa temom “Muzika u praksi – Metafora, percepcija, simbolizam”;
– Dr Ioannis Tsoumas sa Univerziteta Zapadna Atika, Atina, Grčka na temu „Kulturni simbolizam u tradicionalnim japanskim cvetnim motivima“;
– Dr um. Jelena M. Sredanović, sa Akademije umetnosti, Novi Sad, “Drvorez kao likovni jezik”.

U okviru umetničkog programa ovogodišnjeg Foruma svoje stvaralačke opuse predstaviće dr Desislava Hristova, likovni umetnik grafike, Sofija, Bugarska i dr um. Slobodan Radojković, likovni umetnik grafike, Niš, Srbija.

Prezentacije će se prikazati u petak, 4. oktobra sa početkom u 20 sati u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a. Ulaz je slobodan.

Detaljniji program Foruma možete pogledati OVDE.

Organitori ovog naučnog skupa su Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu i sa ogranak SANU u Nišu. Realizaciju skupa pomoglo MInistarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja.