Čim grane sunce i poraste temperatura, Panta Petrović živi u kući na drvetu na svojoj farmi u predgrađu Pirota. Zimi se seli u pećinu, koja mu pruža bolji zaklon.
Nekada je radio u inostranstvu, ali nakon ratova i teškog života devedesetih, odlučio je da se osami i sagradio kuću na drvetu visokom 8 metara.
Živi od penzije koju je zaradio u inostranstvu i čuva koze, kokoške, divlje svinje i mačke.
Pogledajte kako izgleda Pantina kuća kroz objektiv Saše Đorđevića.