U okviru održavanja vodovodne mreže ekipe JKP Naissus obavljaju sledeće radove:

Ulica Deli Jovana br. 21 – kvar na piključnoj vezi – zbog intervencije na popravci kvara mogući su prekidi u snabdevanju vodom za korisnike u ovoj ulici do 15 sati.

Gornja Vrežina – kvar na priključnoj vezi – zbog intervencije na popravci kvara mogući su prekidi u snabdevanju vodom za korisnike u ovom delu naselja do 15 sati.

Selo Trupale, Ulica Beogradska bb – kvar na priključnoj vezi – zbog intervencije na popravci kvara mogući su prekidi u snabdevanju vodom za korisnike u ovoj ulici do 15 sati.

Ulica Podgorička br. 15 – kvar na priključnoj vezi – zbog intervencije na popravci kvara mogući su prekidi u snabdevanju vodom za korisnike u ovoj ulici do 15 sati.

U okviru održavanja kanalizacione mreže ekipe JKP Naissus obavljaju radove u ulicama Branka Miljkovića, Radoja Dakića prilaz i Naserovoj. Kao i u krugu firme u Medijani i kod škole u Gornjem Komrenu.