Sef u niškoj Gradskoj kući više ne služi prvobitnoj svrsi čuvanja novca, već predmeti koje čuva imaju drugačiju vrednost. Kroz tajne ovog sefa sprovodi nas gradski većnik Mihajlo Zdravković, kroz čiju kancelariju se dolazi do njega – nekada trezor Narodne banke, danas riznica zanimljivosti – „Od plaketa, pehara, pohvala, medalja koje su nekada kolege koje su vodile grad dobijale, do nekih službenih papira koji nisu u obavezi da se čuvaju u Istorijskom arhivu, kao što su neke beleške, programi rada, telefonski imenici, službeni brojevi, službeni glasnici nekadašnji, do istorijskih leksikona koji opisuju grad Niš.“

Među njima su i albumi sa fotografijama napravljenim prilikom zvaničnih poseta Josipa Broza Tita i drugih zvaničnika.

„Pokazuju nam kako se tada živelo, kako je tada grad bio organizovan, kako su tada organizovani ti prijemi i posete. Imamo ovde jednu štafetu sa Zimskih olimpijskih igara iz Sarajeva 1984. godine. Postoje još i glasački listići iz 1996. godine, tu se još uvek čuvaju kao dokumenti. Dakle postoje one stvari koje su u tim trenucima kada su stavljene u sef imale veliku istorijsku težinu“, objašnjava većnik.

Ova zgrada pravljena je kao zgrada Narodne banke Srbije od 1924. godine do 1926. godine. Kamen temeljac postavio je Đorđe Vajfert. Radove na zgradi, između ostalih, izvodio je deda sadašnjeg direktora Regionalne privredne komore Aleksandra Milićevića. Ona je 10 godina služila svrsi za koju je pravljena, a nakon toga, od 1936. godine do danas služi u svrhe opštine, odnosno grada Niša. Danas u ovoj zgradi boravi gradonačelnik, gradski većnici i njihove službe. Nekada su se u Gradskoj kući sklapali i brakovi, a u ovoj zgradi snimano je i nekoliko filmova, između ostalih – Pljačka Trećeg rajha.

Kako sve to izgleda, pogledajte u videu.

Novinar, kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: Floating Also – William Rosati