“Od najranijeg uzrasta deca kroz crtež izražavaju ono što ne umeju da kažu. Nagoveštavaju svoje raspoloženje, strahove, želje i potrebe. Svojim crtežima deca šalju poruke roditeljima i okolini. Za “ozbiljnije” bavljenje crtanjem naraniji uzrast je od 4 do 5 godina”, kaže akademski slikar i likovni pedagog Neda Veselinović-Šukletović.

Kroz likovne radionice galerije Šukletović, za pet godina rada, prošlo je više od sto dece.

Deca na njihovim radionicama imaju od 4 do 14 godina Zadatak osnivača radionice je, kako kažu, da deci omoguće pravilno razvijanje i oplemenjivanje doživljajnih i stvaralačkih sposobnosti. Negovanje i razvijanje njihovog stvaralaštva različitim tehnikama grafičkog, slikarskog, vajarskog izražavanja, uz razvijanje estetske vrednosti i umetničkog duha, primarni su ciljevi radionice.

“Likovna kultura nije izolovana aktivnost od ostalih nastavnih sadržaja. Iako ima svoje posebne zadatke, ona ima pre svega opštevaspitne zadatke. Što su deca manja, to se umetnička delatnost sve više prepliće sa ostalim oblastima (pokret, igra, ritam, govor, muzika, rad, tehnika, fina motorika). Dakle, pomaže u razvoju korelacije sa ostalim nastavnim predmetima i razvijanje kreativnosti i estetike kod deteta”, kaže Neda Veselinović-Šukletović.

Prema rečima predavača, kod veoma nadarene dece, talenat se ispoljava veoma rano, već između 2. i 7. godine. U tom periodu dete pokazuje jasne sklonosti ka određenoj oblasti: crtanju i slikanju, plesu, muzici, sportu ili nauci, i to je pravo vreme kada talenat treba usmeriti na pravi način. Treba biti veoma oprezan, kažu u likovnoj radinoci Šukletović, jer talentovana deca mogu da budu veoma osetljiva ukoliko je njihov talenat ostao neprimećen. Ovakve radionice pravo su mesto za njih, jer će na pravilan način dalje razvijati i negovati svoj talenat.

Radionica Galerije Šukletović

“Svake godine u prostorijama galerije Šukletović organizujemo izložbu radova nastalih u radionici. Pored toga, dva puta smo bili učesnici u manifestaciji Noć Muzeja, kao i Noć otvorenih ateljea. U okviru tradicionalnog festivala PozitivNi, koji se ove godine održavao u Čairu, učestvovali smo kao “Otvoreni atelje Šukletović” i približili radionicu zainteresovanim mališanima. Radovi dece koja pohađaju našu radionicu često osvajaju nagrade na raznim likovnim konkursima, od kojih ističemo prvu nagradu na konkursu za dečje likovno stvaralaštvo 2017. u organizaciji Dečjeg Centra iz Niša”, dodaje Neda Veselinović-Šukletović.

Galerija Šukletović, u prizemlju Dušanovog bazara, ima sav potreban materijal za užitak u stvaralaštvu mladih umetnika. Upis je u toku i traje do kraja septembra za formiranje prvih grupa polaznika.

Deca stvaraju na radionici Galerije Šukletović