Gotovo čitavo naselje Nišlijama poznato kao Jagodin mala nalazi se na kasnoantičkoj nekropoli – jednoj od bolje istraženih kasnoantičkih nekropola na teritoriji cele Srbije.

Istočna granica nekropole u Jagodin mali bila je na oko 100 m istočno od fabrike tekstila, dok se na zapadu prostirala prema Gradskom polju. Na jugu do obale Nišave, a na severu oko 200 m ispod crkve svetog Pantelejmona.

Otkriveno je preko 300 grobova i oko 65 zidanih grobnica.

“Ranohrišćanske grobnice u Jagodin mali su primer veoma značajne ranohrišćanske arhitekture u Srbiji, ne samo u Nišu. Potiču s kraja 4. veka, a otkrivene su 1953. jedna, druga 2006. Pored njih treba dodati i baziliku sa martirijumom. Tu su nađene veoma vredne freske gde je prikazan hristov monogram – simbol hrišćanstva koji su hrišćani koristili pre nego što su počeli da koriste krst”, objašnjavaju u Turističkoj organizaciji Niša.

Istraživanjima 1932-1933. godine na nekropoli u Jagodin mali otkriveno je 5 ranohrišćanskih crkava razrušenih do temelja. Jedina od njih danas prezentovana javnosti je bazilika sa martirijumom, ali ne u potpunosti – jedan njen deo nalazi se ispod privatnih kuća i ulice Ratka Pavlovića.

Novinari: Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: Hero Theme – MK2

*Ovaj prilog deo je projekta “Pantelejskim stazama” koji je podržan od strane GO Pantelej u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini.