Na konkurs za nagradu „Branko Miljković“ pristiglo je više od 150 pesničkih knjiga, a žiri je imao uvid u celokupnu produkciju u 2017. godini. Posle rasprave jednoglasno je odlučeno da nagrada „Branko Milјković“ za 2017. godinu bude dodelјena Petru Matoviću za zbirku pesama „Iz srećne republike“, u izdanju Kulturnog centra Novog Sada.

Žiri za dodelu nagrade „Branko Milјković“ čine Goran Maksimović, predsednik i Marjan Čakarević i Nikola Živanović, članovi saopštio je u obrazloženju: U vreme kada u poeziji preovladavaju knjige koncepti, poezija Petra Matovića je usmerena ka pojedinačnoj pesmi, ali u obličavanju zbirke ovaj autor uspeva da odgovori i na generacijske zahteve tako što već uobličene pesme slaže u složeni poredak naknadnim uređivanjem zbirke. Na sličan način pesničke slike u jednoj pesmi, osim što same po sebi spajaju najraznovrsnije elemente, ne stoje tu samo radi sebe samih već imaju funkciju kako na nivou te pesme, tako na nivou cele knjige.“

Detaljnije o piscu na portalu kultURA!