“O problemima mladih najčešće se izveštava u skladu sa agendama zakonodavne i izvršne vlasti, a takav model posebno sledi javni servis, čiji su iskoraci ka medijskoj inicijativi veoma retki i skromni. Što je urednička politika medija bliža vlasti – to je izveštavanje o mladima afirmativnije” – pokazuju rezultati istraživanja Mladi u medijskom ogledalu – Krovne organizacije mladih Srbije i Stefana Janjića iz Novosadske novinarske škole.

“Mediji neretko izveštavaju o mladima sa distance, uz opozicije tipa mi i vi, gde je mi = autoritet, a vi = dekadencija, čime implicitno poručuju da mladi nisu njihova ciljna grupa, tj. publika, već samo predmet izveštavanja, a povremeno i gneva”, još jedan je od zaključaka istraživanja, kao i: “Iako na tom polju postoje pozitivni iskoraci, mediji i dalje pretežno tretiraju mlade kao homogenu grupu, bez imalo osvrtanja na uzrast, supkulture, lokalne kontekste i osetljive grupe. Negativni stereotipi o mladima često se u medijskim sadržajima pojavljuju u formi opštih mesta, bez ikakvih obrazloženja i argumenata, dok se pozitivni stereotipi katkad iskazuju i kao kontraproduktivne hiperbole.”