Foto – Adligat

Na ovoj slici možete da vidite potpis petogodišnjeg kneza Mihaila Obrenovića. Reč je o 200 godina staroj knjizi o policiji na kojoj je sa unutrašnje strane prednje korice petogodišnjak ostavio svoj potpis i belešku: 12. novembra 1828 godine u Požarevcu.

„Ova beleška je dokaz da je napredni sin kneza Miloša i kneginje Ljubice umeo da piše već u petoj godini života“, saopštavaju iz Adligata gde su i pronašli ovaj vredan dokument i dodaju – „Knjiga na kojoj se potpisao je, verovatno, prva srpska knjiga o policiji, štampana 1813. godine, svega dve godine po osnivanju Ministarstva unutrašnjih dela (1811), na čelu sa Jakovom Nenadovićem, prvim ministrom.“

Knjiga se zove „Policija po izloženiju g. Sonenfelsa“, a na srpski je preveo „zakleti advokat Simeon Petrović“ iz Temišvara. Štampana je u Budimu, na narodnom srpskom jeziku tog vremena, a prevodilac u predgovoru, godinu dana pre Vukove „Pismenice serbskoga jezika po govoru prostoga narodu napisane“, jasno staje u odbranu korišćenja narodnog jezika u literaturi.