Možda ste nekada gledai baku kako pravi sir i kajmak, možda ste imali prilike da zavirite u proizvodni process velikih mlekara, ali Megafon vas vodi u porodičnu firmu koja je upravo bakin tradicionalni recept prenela u savremeni proces proizvodnje.

„Počinjemo u 7 sati istakanjem mleka u duplikator i prvo što uradimo to je skupljanje kajmaka, posle to mleko posiravamo i tako nastaje sir“, objašnjava Milutin Velisavljević iz mlekare „Milimlek“.

„Sama reč Kraljevo, kada se pomene grad Kraljevo, sve asocira na kajmak“ – kaže Lela Velisavljević iz „Milimleka“.

Milutinova baka se u okviru svog domaćinstva 40 godina bavila pravljenjem sira i kajmaka, pa su i mlađi naraštaji odlučili da se, posle rada u inostranstvu, vrate i nastave tradiciju. Na putu od porodičnog recepta do mlekare, pomoć su našli u programu Pokreni se za posao.

„Porodica je sumnjala jer su mislili da su takvi konkursi namešteni. Međutim, prijavili smo se na konkurs Pokreni se za posao bez ikakvog poznanstva i privilegije i jednostavno prošli na tom konkursu.“

A kako u praksi bukvalno izgleda “skupljanje kajmaka”, pogledajte u videu 🙂

Novinar, kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: About That Oldie – Vibe Tracks