Jedan od preduslova za nekomplikovanu trudnoću i lakši porođaj je dobra kondicija, a vežbanje u trudnoći ne samo da nije štetno, već može preventivno da deluje na eventualne komplikacije. Naravno, pre početka vežbanja, konsultujte se sa lekarom. Marina Vujić sa trudnicama vežba do 9. meseca i kaže – do sada se nijedna nije porodila na strunjači 🙂

Novinar, kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: Rihanna – Don’t stop the music (instrumental)