Pogledajte u videu dva načina da naoštrite makaze – uz pomoć aluminijumske folije ili spajalice.

Nakon što presavijete foliju nekoliko puta, isecite je makazama makar 10 puta. Takođe, preko spajalice prevucite makazama bar 10 puta za što bolji rezultat.

Kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: If I Had a Chicken – Kevin MacLeod