Simbol Brisela i buntovnog duha njegovih stanovnika, ovaj bronzani dečak visok 61 cm, piški od 1619. Delo je vajara Ijeronimusa Dukesnoja.  Nalazi se u bličini Velikog trga u Briselu, a poznat je, osim po tome što piški i po tome što se često presvlači.

Novinar, kamera: Jovana Đorđević
Montaža: Sonja Urošević

Muzika: Pickup Truck – Silent Partner