Galerija savremene likovne umetnosti i ove godine uzela je učešće u nacionalnoj muzejskoj manifestaciji MUZEJI ZA 10 koja se održava od 14. do 20. maja 2018, čime obuhvata Međunarodni dan muzeja, 18.maj, Evropsku noć muzeja, 19.maj, i Nacionalnu nedelju muzeja.

Tema manifestacije za ovu godinu je “Hiperpovezani muzeji: Novi pristupi, nova publika”. U nameri da se ovome odgovori kao temi i aktuelnom zadatku ustanova kulture u Galeriji SLU kreirana je izložba u virtuelnom okruženju. Na svojim prostorima i nekoliko tačaka u Nišu sa besplatnom Wi-Fi pokrivenošću postavljeni su samolepivi plakati sa QR kodom. Očitavanjem koda prenosivi internet uređaj pristupa stranici gde se bira Android ili Windows operativni sistem za posetu virtuelnom izložbenom prostoru. Postavka najnovijih slika u kolekciji GSLU pribavljenih otkupom od 2014. do 2017. godine sintetisana je u virtuelni prostor modelovan po uzoru na Paviljon u niškoj tvrđavi.

Za Evropsku noć muzeja u izložbenim salama Galerije SLU publika može da poseti tri izložbe. U Oficirskom domu traje multimedijalna izložba savremene crnogorske umetnosti Centra za savremenu umjetnost Crne Gore, u Paviljonu u Tvrđavi je izbor slika iz fonda Likovne kolonije Sićevo, dok je u Salonu 77 izložba slika „Više od sećanja“ Danila Bojića.

Detaljnije na portalu kultURA!