Nova igrališta za decu

Sep11, 2018
Objavio/la Jovana Djordjević

Novi mobilijar u Gornjem Matejevcu, Ulici Zorana Radosavljevića Čupe i u dvorištu crkve Sv. Pantelejmona.