Povrevismo s ljudi od reč VREVI – evo šta su rekli za novi A BE leksikOn u Kragujevcu, Kraljevu i Nišu. A šta vi kažete, da ne kažemo vrevite? 😀

Novinari: Jovana Đorđević, Sonja Urošević, Jelena Đukić-Pejić
Kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: Invisible – Vibe Tracks