Talaškali smo po vašem rečniku da vidimo šta to znači 🙂

Novinari: Sonja Urošević, Kristina Joksimović, Elizabeta Antanasijević
Kamera, montaža: Sonja Urošević
Muzika: Invisible – Vibe Tracks

Glagoli u dijalektima južne Srbije nemaju infinitiv.

Izvor: Srpski dijalektološki zbornik 57 – Crnotravski rečnik – Radosav Stojanović – SANU I Institut za srpski jezik SANU – 2010.